Htc one m7 volume keys

Hello everybody i need to m7 volume keys solution?